Pro firmy likvidující odpad

 

Pokud vaše organizace zpracovává odpad a snaží se o co největší efektivitu a soulad s legislativou, naše služby jsou tu, aby vám pomohly dosáhnout vašich cílů.

Zajišťujeme komplexní poradenství a podporu ve všech fázích – od získání potřebných licencí, přes správu administrativy, až po navigaci v procesu získání statusu oprávněného subjektu. Naše služby jsou navrženy tak, aby usnadnily vaši práci, minimalizovaly rizika a zvýšily efektivitu vašeho podnikání v oblasti likvidace odpadů.

  • Zajišťujeme komplexní přezkoumání a správu vaší administrativy, aby byla v souladu s nejnovějšími zákonnými požadavky. Tato služba pomáhá předcházet jakýmkoli potenciálním problémům během kontrol ze strany státních orgánů.

     

  • Pro firmy, které potřebují aktualizovat nebo vytvořit nový provozní řád pro získání nebo udržení licence na likvidaci odpadu, poskytujeme služby v oblasti návrhu a přípravy těchto dokumentů, zohledňujeme přitom všechny aktuální legislativní požadavky.
  • Poskytujeme pomoc s veškerými náležitostmi, které jsou potřebné pro získání nebo udržení statusu oprávněného subjektu pro odstranění nebo přepracování odpadu. Tato služba zahrnuje jak přípravu dokumentace, tak zastupování vaší firmy v jednáních se správními orgány.

Kontakt

Vilma Pytlounová
odborný konzultant, péče o zákazníky

tel.: 776 768 717
pytlounova@odpadysever.cz

ODPADY SEVER

Kancelář:
Hrazená 906/10, 460 02 Liberec 7
IČ: 70208743

 

Judita Strunecká
odborný garant pro odpadové hospodářství

tel.: 603 456 721
strunecka@odpadysever.cz